Diagnostika přístrojem Supertronic

Diagnostika přístrojem Supertronic

Supertronic je elektronický přístroj, který využívá principu metody EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla). Díky měření přesně definovaných akupunkturních bodů lze diagnostikovat:

 • energetický stav akupunkturních drah a vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny
 • stav anatomicky či funkčně souvisejících tkání.

Klasická medicína + alternativa v jednom

Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně. Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu.

Co je to energetická diagnostika a jaké jsou její možnosti?

Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz o:

 • energetickém stavu akupunkturních drah a
 • stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny.

Metoda ale není určena k získání lékařské diagnózy ani k jejímu ověřování. Umí zjistit tendence organismu k patologiím a také prognózování nemoci při opakovaných měřeních. Zobrazuje nám nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností organismu.

Nasadit po měření preparáty Energy nebo ne?

Poradci firmy Energy (tedy i já osobně) jsou pravidelně proškolováni a seznámeni s účinky produktů. Metodou testování přístrojem Supertronic lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci orgánu. Také si při kontrolním vyšetření (cca za měsíc) ověříme, zda došlo k úpravě hodnot na testovaných bodech.

Klasická versus nekonvenční medicína

Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují, nejsou v žádném rozporu. Různými úhly pohledu rozšiřují možnosti jak diagnostiky nemocí, tak i léčby. Jejich současné použití je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje s vyšší účinností zjistit příčinu patologie a také navrhne léčbu šitou na míru.

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?

Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení. Řešit lze například:

 • genetické zátěže (nejčastěji nádorová onemocnění, choroby srdečně-cévní, kloubní atd.), kde aktivní preventivní opatření mohou zabránit nebo alespoň oddálit nástup a tíži onemocnění
 • chronická onemocnění, kde účinnost klasické léčby často klesá a naopak se zvyšuje frekvence a tíže nežádoucích účinků léčiv (kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, analgetika, hypnotika a další).
 • alergie, a to jak na „klasické alergeny“, tak na potraviny (kterých rychle přibývá – hlavně ve formě intolerance)
 • „snášenlivost“ klasických léků a jejich kombinace s přípravky Energy (můžete si přinést své léky na sezení)

Ve spolupráci s lékaři…

Do medikamentózní léčby terapeuti a poradci pro Supertronic nesmějí zasahovat, mohou však navrhnout konzultaci s ošetřujícím lékařem.


Jak se připravit na vyšetření?

 1. Neměli byste přijít fyzicky či psychicky vyčerpaní,
 2. neměli byste být ve stadiu akutního infekčního onemocnění,
 3. minimálně 2 hodiny před vyšetřením nekuřte a nepijte kofeinové nápoje (káva, zelený čaj, energetické nápoje),
 4. na ruce a nohy neaplikujte žádný krém,
 5. v den vyšetření užijte jen nezbytně nutné léky (předepsané lékařem), vynechte ale potravinové doplňky.

Máte-li jakýkoliv dotaz, kontaktujte mě ZDE

Koho nelze testovat?

 • limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí),
 • patologické procesy kůže v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy),
 • těhotné ženy (problémy s interpretací),
 • netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji,
 • netestujeme ani pacienty s epileptickými záchvaty.

Objednejte se


Diagnostika přístrojem Supertronic: 400 Kč bez nákupu doporučených preparátů Energy, 300 Kč s nákupem doporučených preparátů Energy