Celostní medicína a Psychosomatika

Celostní medicína

Citlivé a přesto velmi účinné spojení klasické i přírodní medicíny. Cílem je nalézt ty nejvhodnější cesty z více oborů, které povedou ke zlepšení zdravotního či psychického stavu klienta. Nejde o novinku, celostním pohledem na člověka se vracíme zpět k našim dávným předkům, kteří dokázali dokonale skloubit léčbu člověkem, přírodou i sebeláskou.

Jsem certifikovanou absolventkou Školy celostní a přírodní medicíny v Praze.

Psychosomatika

Již Hippokrates pravil, že je mnohem důležitější vědět, jaký typ pacienta má nějakou nemoc, než jakou nemoc má nějaký pacient. A měl pravdu. Řada našich onemocnění, pro která klasická medicína nezná odpověď, má psychickou příčinu.

Ne nadarmo se při bolesti zubů říká, že máme něčeho plné zuby nebo při bolestech žaludku, že nám v něm někdo leží. Psychosomatika je ovšem mnohem hlubší a je třeba přistupovat ke každému klientovi individuálně, abychom dospěli k té pravé příčině problému, jež skrývá uvnitř sebe.